Zilliz keps
Zilliz keps

Handels Zillizsällskap

Handels ZillizSällskap (HZS) är en halvhemlig, löst sammansatt grupp med det specifika målet att anordna Zilliz vid de tillfällen då det enligt traditionen ej bjuds på Zilliz.


Email: admin@zilliz.se