Zilliz keps
Zilliz keps

Lilla Lisen

Lilla Lisen hon var så frusen
det hängde istappar ifrån musen
när hon satt hördes ingenting
men när hon gick lät det klingeling


Email: admin@zilliz.se