Zilliz keps
Zilliz keps

Jag tror på våldsamt sex

Jag tror, jag tror på våldsam sex,
ja kommer till mitt sköna ex.
Jag vet att hon nu njuta ska,
när jag sätter på med våldsam fart.
Hon stönar uh, ah och ack,
hur härligt var ej detta fuck.
Hon vill ha mer, det skall hon få,
när jag sätter på från topp till tå.

Vi rullar hit, vi rullar dit,
och svetten rinner så som sprit.
Vi har så kul i våran säng,
där vi härjar mellan lakanen.
Jag länge väntat på denna stund,
jag har ej kunnat sova en blund.
Nu kvinnan skriker i ett kör,
de är så skönt jag tror jag dör.

Jag tror, jag tror på våldsam sex,
och, nej den är ej pitoresk.
Nu talar jag om min batong,
den ryms ju knappt i en skordong.
Jag tror, jag tror jag kommer nu,
hur härligt var ej detta skjut.
En speleman med fula trix,
ja väntar ren på nästa fix!


Email: admin@zilliz.se