Zilliz keps
Zilliz keps

Selen

Vi har en halv sel, i vår hånd
vi har en halv sel, i vår hånd
vi har en halv sel, i vår hånd
vi har en halv sel i vår hånd!

Refreng:
Men selen lever, i vår hånd
men selen lever, i vår hånd
men selen lever, i vår hånd
men selen lever i vår hånd

Vi river loffene av den, med vår hånd...
Refreng.

Vi bruker hakepiggen på den, med vår hån
Refreng.

Vi flår skinnet av den, med vår hånd...
Refreng.
Vi klemmer blodet ut a’n, med vår hånd..
Refreng.

Vi kjører speedbåt over’n, med vår hånd..
Refreng.

Så kommer Karl Gustav, med sin hånd...
Refreng.

Carl Gustav gråter, i sin hånd...
Refreng.


Email: admin@zilliz.se