Zilliz keps
Zilliz keps

Gorkaleken

Nu jag sjunga vill en sång
om när jag var ung en gång
och besökte finska mässan
uti Purkka.

Uti glada vänners lag
lekte vi en lek ett slag,
och den lekte vi med hjälp
utav en gorka.

Den gick till på detta vis:
Först så skaffa vi ett pris,
en liter brännvin skulle vinnare få dricka
sen så tog vi alla tre
och skaffade en gorka med,
och så tog vi hjälp utav en
konstig schlicka.

Uti hennes viitto vi
stoppa hela gorkan i
så att den for ut då vi slog
hon på magen.
Den som sen fick gorkan mest
ut på golvet, han var bäst,
vi var tre grabbar som tävla
hela dagen.

Emil var en starker man
han vann brännvinsflaskan, han
och som pris så fick han sätta sig
att dricka.
Osquar kom på andra plats
ut i denna hårda match,
och som pris så fick han schnulla
våran schlicka.

Men se jag var också med
jag var sämst av alla tre
uti denna hårda match jag
inte orka’.
Jag var alldeles för svag
ut i detta starka lag,
och som tröstpris fick jag äta
våran gorka

Å den som legat på golvet!


Email: admin@zilliz.se