Zilliz keps
Zilliz keps

Kåta Lisa

Om Du vill dansa sist
dansen med mig,
som jag vet att Du gör,
Du har gjort det en gång för
Så Du får inte följa mig
till grinden ikväll.
Det lovar jag Dig.
Det lova’ jag min mamma
och det lovar jag Dig.

Men om Du skulle följa mig
till grinden ikväll,
som jag vet ...
Så får Du inte kyssa mig
på munnen ikväll.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle kyssa mig
på munnen ikväll,
som jag vet ...
Så får Du inte följa mig
till kammaren ikväll.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle följa mig
till kammaren ikväll,
som jag vet ...
Så får Du inte ligga
mellan lakanen hos mig.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle ligga
mellan lakanen hos mig,
som jag vet ...
Så får Du inte ta mig
på kussemurran ikväll.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle ta mig
på kussemurran ikväll,
som jag vet ...
Så får Du inte sticka
Petter-Niklas i mig.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle sticka
Petter-Niklas i mig,
som jag vet ...
Så får Du inte släppa
hela satsen i mig.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle släppa
hela satsen i mig,
som jag vet ...
Så får Du inte göra några
flickebarn med mig.
Det lovar jag ...

Men om Du skulle göra några
flickebarn med mig,
som jag vet ...
Så får dom inte kallas
Kåta Lisa efter mig.
Det lovar jag ...

Men om dom skulle kallas
Kåta Lisa efter mig,
som jag vet ...
Så får dom inte ta
alla kunder för mig.
Det lovar jag ...

Men om dom skulle ta
alla kunder för mig,
som jag vet ...
Så får Du inte dansa
sista dansen med mig.
Det lovar jag ...


Email: admin@zilliz.se