Zilliz keps
Zilliz keps

Storslukarvalsen

Melodi: Storfiskarvalsen

Författare: Albert

Att slukar’n är stor i orden
det vet vi ju var och en.
Han skrävlar så in i halsen
och skryter som bara den.
Han talar om sina kukar
men glömmer så lätt dom små,
berättar blott om dom stora
som aldrig han lyckas få.

För när storslukar’n talar om
hur stora kukar han får,
ja, då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till.
Och när storslukar’n talar om
hur stora kukar han ser
då vet man säkert
att han tar till mycke’ mycke’ mer.

När slukaren ska berätta
blir lill-taxen lätt en häst
en abborre blir en gädda
men laxen är fan bäst.
En tvåkilos väger fyra
en halvkilos väger tre.
Sin tunga kan slukar’n styra
och kuken blir stor av de’.

För när storslukar’n talar om
hur stora kukar han får,
ja, då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till.
Och när storslukar’n talar om
hur stora kukar han ser
då vet man säkert
att han tar till mycke’ mycke’ mer.

Rätt ofta så kan det hända
att slukar’n blir utan kuk.
Då går han ut på gatan
för att stilla sitt missbruk.
Men se’n när han börjar skryta
då låter det ju som så:
Ni skulle ha varit me’
när jag fick en på tretti’två.

För när storslukar’n talar om
hur stora kukar han får,
ja, då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till.
Och när storslukar’n talar om
hur stora kukar han ser
då vet man säkert
att han tar till mycke’ mycke’ mer.


Email: admin@zilliz.se