Zilliz keps
Zilliz keps

Några tycker den är liten

Melodi: Räven raskar över isen

Några tycker den är liten,
några tycker den är sliten,
men får jag lov,
men får jag lov,
att äntligen sätta dit den?


Email: admin@zilliz.se