Zilliz keps
Zilliz keps

Styggare kan ingen vara

Melodi: Psalm 248 Tryggare kan ingen vara

Styggare kan ingen vara
än Guds lilla zillizskara,
Carola ej på himlafästet
Fossmo ej i Kumlahäktet.

Herren sina trogna plågar
uti Scheikes helga gårdar;
med ris av björk han charma,
så att skink-orna blir varma.


Email: admin@zilliz.se