Zilliz keps
Zilliz keps

Tvättmaskin

Melodi: Yesterday

Tvättmaskin!
Vad vore livet utan tvättmaskin?
Ett enda ändlöst slaveri,
Oh, I believe in tvättmaskin!

Plötsligen!
En katastrof från ingenstans!
Hela livet blir ur balans!
Vad hände med min tvättmaskin?

Den som skaka skönt
mot mitt sköte, då och då
min man säger "det är ej lönt"
men hur ska han förstå-å-å-å?

Torktumlarn!
Den skakar mig som ingen annan kan
Jag tar den och lämnar bort min man
Det är du och jag, torktumlarn


Email: admin@zilliz.se