Zilliz keps
Zilliz keps

Boston Maraton

Melodi: Fader Abraham

Boston Maraton, Boston Maraton,
Tiotusen sprang ett maraton
Och de sprang och sprang,
och de sprang och sprang,
Och så gjorde de sö här:
HÖGER FOT!
VÄNSTER FOT!
40 DOG!
9 BARN!


Email: admin@zilliz.se