Zilliz keps
Zilliz keps

Säden kommer

Melodi: Punschen kommer

Säden kommer, säden kommer
ljum och hal.
Fönstret imma, röster stimma
i vår sal.
Skål för gamla minnen, skål för varje vår.
Inga sorger finnas mer, när kuk vi får!


Email: admin@zilliz.se