Zilliz keps
Zilliz keps

Uti min mage

Melodi: Uti vår hage

Uti min mage en längtan
mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger,
som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.

Uti min mage en längtan
mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger,
som ropar så här:
Kom famnande lena armar,
kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,
kom hjärtans fröjd.


Email: admin@zilliz.se